Thuis

7
9
11
8
10

Vaardigheden voor integratie van migranten, vluchtelingen en asielzoekers is een project dat zich richt op de integratie van volwassen vluchtelingen, asielzoekers en migranten die aanzienlijke achterstanden hebben op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden zijn van fundamenteel belang om typische situaties in het dagelijkse beroepsleven onder de knie te krijgen. Competentietekorten op deze gebieden kunnen een belemmering blijken te zijn voor een duurzame en succesvolle integratie op de arbeidsmarkt.

Het project onderzoekt de vaardigheidskloof tussen nieuwkomers en hun basisbehoeften op het gebied van onderwijs, taal, numeriek en digitaal om een ​​niveau van maatschappelijke betrokkenheid en inzetbaarheid in het gastland te bereiken.

Erasmus
Skills4Integration is een ERASMUS+ project

Dit project wordt gefinancierd met de steun van het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. Projectnr:2 021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Deze mededeling geeft uitsluitend de mening van de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden gemaakt.