Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  Rond-Point Schuman 6,
  B-1040 Brussels, Belgium

  +32 2 234 7810

  Erasmus
  Skills4Integration ON ERASMUS+-PROJEKTI

  Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.