Tiimimme

TropicalAstral Lda

TropicalAstral Lda on yksityinen aikuiskoulutuksen tarjoaja ja käännösyritys, joka keskittyy pääasiassa yritysasiakkaisiin Algarven alueella ja tarjoaa yksityisiä johtajien bisneskielitunteja. Kursseja tarjotaan suurimmilla Euroopan kielillä. Kielikoulutuksen lisäksi TropicalAstral tarjoaa käännöksiä, oikolukua, editointia, selostuksia ja tekstitystä.

TropicalAstralilla on merkittävä sisäinen kokemus koulutusresurssien, verkkosivustojen luomisesta ja mobiilisovellusten kehittämisestä ja sisällön rakentamisesta. TropicalAstralin omistaja ja avaintyöntekijä on myös luonut opettajien työkalusivuston ”The Language Menu”, jossa on noin 33 000 opettajaa ympäri maailmaa. Tämä tekninen ja luova asiantuntemus on myös tärkeä panos, jonka TropicalAstral voi tuoda projektiin.

Vaikka TropicalAstral on hiljattain perustettu yritys, sillä on henkilökuntaa useista eri maista, jotka kaikki ovat olleet aiemmin mukana EU-projekteissa.

TropicalAstralin henkilökunnan valmistamaa opetusmateriaalia löytyy (ilmaiseksi) eri kielillä Scribd.com -, TeachersPayTeachers -, SlideShare- ja monilta muilta Internetalustoilta.

SYNTHESIS

Olemme Kyproksen johtava sosiaalisen yrittäjyyden ja sosiaalisen innovaation organisaatio. Luomme ja toteutamme tutkimus- ja koulutusprojekteja, joilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia (erityisesti sosiaalisen osallisuuden, työllisyyden, yrittäjyyden, maahanmuuttajien kotoutumisen ja kestävän kehityksen aloilla) ja hallinnoimme ”Hub Nicosiaa”, joka on uraauurtava sosiaalisen innovaation keskus, joka toimii ja tukee organisaatioita, yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on sosiaalinen tai ympäristötehtävä.Tarjoamme mentorointia ja tukea lapsille ja nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulun. Lisäksi tuemme opettajia ja kouluja kehittämään ohjelmia, jotka voivat auttaa oppilaita hankkimaan elämäntaitoja ja yrittäjyyttä.Tarjoamme myös epävirallista koulutusta nuorille ja aikuisille. Edunsaajiamme ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevat ihmiset, mukaan lukien NEET-nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset tai heikommassa asemassa olevat. Työmme keskittyy kehittämään sellaisten tietojen, arvojen ja taitojen yhdistelmää, joka saa nuoria ja aikuisia osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja taloudelliseen elämään.Akkreditoituna ammatillisen koulutuksen tarjoajana keskitymme koulutusohjelmien kehittämiseen, jotka voivat vahvistaa pienyrityksiä ja niiden työntekijöitä sekä lisätä yhteiskunnan marginaalissa olevien ihmisten työllisyyttä.SYNTHESIS pyrkii osallistumaan toimiin, jotka parantavat yksilön elämää, lisäävät sosiaalista osallisuutta ja edistävät vihreää ja kestävää tulevaisuutta ihmisille ja planeetalle.

Innovation Frontiers - IKE

Innovation Frontiers IKE on koulutus-, teknologia- ja tutkimusyritys, jonka päätavoitteena on kehittää uusia pedagogisia lähestymistapoja. Teemme tämän tekemällä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, kuten yliopistojen, koulujen, aikuis- ja ammatillisten keskusten sekä koulutussuuntautuneiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Innovation Frontiers IKE uskoo, että uudet sukupolvet kasvavat erilaisessa maailmassa, joka vaatii uusia lähestymistapoja koulutukseen. Yritys etsii uusia tapoja käyttää nykyaikaista teknologiaa ja nykyaikaisia ​​opetusmenetelmiä parantaakseen elinikäisen oppimisen ympäristöä ja tehdäkseen oppimisesta helpompaa ja hauskempaa. Lisäksi yritys integroi opetuksen neurotieteen vaikutukset luokkahuoneeseen parantaakseen oppimisen ja opetuksen tehokkuutta.
Kehitämme, toteutamme ja koordinoimme virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä koulutusprojekteja. Näihin hankkeisiin kuuluvat robotiikka, verkkotutorointi, digitaalisten koulutusresurssien tuotanto, monikäyttöisten opetuspelien kehittäminen, koulutusalustojen hallinta ja optimointi, mediakasvatus ja ICT:n integrointi luokkahuoneisiin. Kaikki tämä parantaa oppimisprosessia.

Learning for Integration - LFI

Vuonna 2012 perustetun Learning for Integration ry:n tehtävänä on edistää kaiken ikäisten maahanmuuttajien ja pakolaisten oppimista ja kulttuuritietoisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa integraation ja monikulttuurisen yhteiskunnan edistämiseksi.

LFI:lla on vahva tausta kieltenopetuksessa ja materiaalin luomisessa, ja organisaatio pyrkii luomaan kielitietoisuutta aktiviteettien kuten leikkiryhmien, kielikahvilaryhmien ja ilmaisen kielimateriaalin ja e-oppimisen kautta kaiken ikäisille. LFI on osallistunut moniin EU- sekä Nordplus-projekteihin kielten opetuksen ja maahanmuuton, teknologian ja median, yrittäjyyden ym. aloilla.

Welcome Home International - WHI (Co-ordinator)

Welcome Home International uskoo, että integraatio on kaksisuuntainen katu. Etsimme innovatiivisia menetelmiä yhteiskuntiimme saapuvien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukemiseksi. Toteuttamalla ja suunnittelemalla käytännön projekteja luomme kutsuvia ympäristöjä, joissa uudet tulokkaat ja paikallisyhteisön jäsenet voivat hankkia työkaluja ja tietoja, joita he tarvitsevat, jotta integraatio tapahtuu luonnollisesti.
Tällä hetkellä Welcome Home International harjoittaa monia toimintojaan pakolaisten vastaanottokeskuksessa Le Petit-Chateaussa. Olemme onnistuneet kohtaamaan siellä tarpeen vapaaehtoistoiminnalle ja tapahtumille, jotka luovat siteen uusien tulokkaiden ja paikallisen yhteisön jäsenten kanssa.

Stichting Vrouw en Welzijn

Naisten ja hyvinvoinnin puolesta toimiva säätiö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, kuten ensi- ja toisen linjan terveydenhuoltoa, vapaaehtoistyötä, koulutusta, yhteiskuntaan sopeutumista sekä Mediation & Life -valmennusta.
Koulutusten, kurssien ja teemapäivien kautta jaamme tietoamme etnisiin ryhmiin vaikuttavista yhteiskunnallisista ongelmista. Toimimme myös ammattilaisten neuvonantajana opitun tiedon soveltamisessa käytännössä.
Järjestämämme toiminta liittyy hollannin kielen tunteihin, virkistykseen, urheiluun, taiteeseen, kulttuuriin ja kansalaisuuteen.
Organisaatiomme perimmäinen tarkoitus on saada ihmiset integroitumaan tarkoituksenmukaisesti hollantilaiseen yhteiskuntaan.

Erasmus
Skills4Integration ON ERASMUS+-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.