Kotisivu

7
9
11
8
10

Skills for Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers on hanke, joka käsittelee sellaisten aikuisten pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamista, joilla on huomattavia haittoja luku-, laskutaidon ja digitaalisten taitojen suhteen. Lukutaito, laskutaito ja digitaaliset taidot ovat tärkeitä arjen työelämän tyypillisten tilanteiden hallitsemisessa. Näiden alueiden osaamisvaje voi osoittautua esteeksi pysyvälle ja onnistuneelle työmarkkinoille integroitumiselle.

Hankkeessa tutkitaan uusien tulokkaiden välistä taitokuilua ja heidän koulutuksellisia, kielellisiä, numeerisia ja digitaalisia perustarpeitaan kansalaistoiminnan ja työllistettävyyden saavuttamiseksi isäntämaassa.

Erasmus
Skills4Integration ON ERASMUS+-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.