Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Rond-Point Schuman 6,
  B-1040 Brussels, Belgium

  +32 2 234 7810

  Erasmus
  Το Skills4Integration ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ERASMUS +

  Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός έργου: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.