Αρχική

7
9
11
8
10

Το Skills for Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers είναι ένα έργο που ασχολείται με την ένταξη ενηλίκων προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών που έχουν αξιοσημείωτα μειονεκτήματα στον αλφαβητισμό, την αριθμητική και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ο γραμματισμός, η αριθμητική και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι θεμελιώδεις για τον έλεγχο τυπικών καταστάσεων στην καθημερινή επαγγελματική ζωή. Η έλλειψη ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς μπορεί να αποδειχθεί εμπόδιο για τη μόνιμη και επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το έργο θα ερευνήσει το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των νεοαφιχθέντων και των βασικών εκπαιδευτικών, γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών αναγκών τους για την επίτευξη ενός επιπέδου συμμετοχής των πολιτών και απασχολησιμότητας στη χώρα υποδοχής.

Erasmus
Το Skills4Integration ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ERASMUS +

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός έργου: 2021-1-NL01-KA220-ADU-000025953. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.